Årets lägesrapport publicerad

Årets lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen publicerad. SGF har bidragit som rådgivare till denna rapport ur perspektivet de äldres hälsa.

Årets lägesrapport publicerad

Lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2024

Nu är årets lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen publicerad. SGF har bidragit som rådgivare till denna rapport ur perspektivet de äldres hälsa.

Rapporten sammanfattar läget vad gäller de nationella vaccinationsprogrammen och beskriver Folkhälsomyndighetens pågående och möjliga kommande utredningar om nya eller ändrade vaccinationsprogram. Rapporten redogör också översiktligt för utvecklingen av relevanta vacciner, och beskriver ett urval aktuella ämnen inom vaccinationsområdet.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen som är uppdragsgivare, men den kan även vara av intresse för andra aktörer inom vaccinationsområdet.

Läs med och ladda ner rapporten på Folkhälsomyndighetens webbsida!