Rapport från NKG 2024

Karolinska institutets aula med gården "Stenbrottet". Foto: Holger Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Rapport från NKG 2024

Åldrande i en föränderlig värld

27th Nordic Congress of Gerontology (NKG 2024), som gavs under rubriken ”Åldrande i en föränderlig värld”, arrangerades av Sveriges Gerontologiska Sällskap, Svensk Geriatrisk Förening, Nordic Gerontological Federation samt Karolinska institutet.

Dorota Religa och Peter Johnson var representanter för Svensk Geriatrisk Förening

Konferensen hölls från den 12 till den 14 juni. Totalt kom 900 deltagare från 44 länder med majoritet från nordiska länder. Ett imponerande program, bestående av keynote-föreläsningar, spotlight-sessioner samt poster- och muntliga presentationer, sammanställdes av den sju personer starka organisatörsgruppen och genomfördes av flera ambassadörer för att säkerställa att allt flöt smidigt.

Dorota Religa och Peter Johnson var representanter för Svensk Geriatrisk Förening.

Dorota och Peter

Några höjdpunkter från konferensen

Konferensen inleddes med ett framträdande av Dance for Parkinson’s och Balettakademien. Dans för Parkinson är en metod utvecklade i USA att dansa med personer med Parkinson sjukdom. Balettakademien har under flera år bedrivit klasser i Dans för Parkinson. Det var otroligt rörande att se barn och personer i olika stadier av Parkinsons sjukdom uttrycka sina känslor genom dans.

Efter dessa framträdanden öppnade Hennes Majestät Drottning Silvia ceremonin med hjärtliga ord, där hon betonade vårt gemensamma åtagande att förbättra äldres liv.

Samma dag hölls också en fascinerande keynote-föreläsning av Dr. Luigi Ferrucci om gerovetenskap och den transformerande rollen av åldrandets biologi för det nya kapitlet inom medicinen. Han betonade vikten av att upptäcka accelererat åldrande genom att mäta biologisk ålder, eftersom vi alla vill åldras väl och bevara funktionen under äldre år.

Några höjdpunkter med fokus på demenssjukdomar och biologisk åldrande

För första gången enligt vår vetenskap har man organiserat symposium med fokus på ”Att leva ensam med kognitiv funktionsnedsättning”. Det var gjort tillsammans med kollegor från USA, UK, Tyskland och Sverige genom Projektet ”Living Alone with Cognitive Impairment (LACI)” som har som mål att förbättra välbefinnandet för människor som lever ensamma med kognitiv funktionsnedsättning.

Symposium Older adults living alone with dementia: challenges and promising clinical interventions Chair; Elena Portacolone, Phillip Cantu, Sarah Polack, Safiyyah Okoye, Dorota Religa, Bernhard Michalowsky

Symposium Older adults living alone with dementia: challenges and promising clinical interventions Chair; Elena Portacolone, Phillip Cantu, Sarah Polack, Safiyyah Okoye, Dorota Religa, Bernhard Michalowsky

 

Madeleine Åkerman, koordinator på Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem och doktorand på Karolinska Institutet, presenterade en poster om den pågående studien Nursing care interventions among person with dementia living in nursing homes before and during the Covid-19 pandemic. Preliminära resultat från studien visar att en högre andel personer med demenssjukdom på särskilda boenden, som registrerades för första gången i SveDem under pandemin, i större utsträckning har fått dokumenterade riskbedömningar och personcentrerad vård jämfört med personer som registrerades före pandemin. Ytterligare analyser behöver genomföras för att säkerställa resultatet. Madeleine vann pris för bästa poster på konferensen. (Studien har ännu inte publicerats.)

Spotlight session

I ljuset av SGF egna gerontologiska kurser formades Spotlight session med fokus på biologisk åldrande, At the crossroads of biological aging – different theories for one same outcome (se bild).

Ass. Professor Sara Hägg som organiserar kurs i gerontologi inom SGF hade presentationer med fokus on åldrandet – ”Is 70 the new 50?” Evidence from markers of aging across generations from Nordic studies of aging; Sara Hägg, Jonas Mengel-From, Juulia Jylhävä, Pauliiina Halonen, Thaís Lopes de Oliveira, Ingmar Skoog.

Fall Symposium – World Falls Guidelines: What is new? Manuel Montero-Odasso, Tahir Masud, Jesper Ryg, Nathalie van der Velde. Falls guidelines var redan citerade över 500 gånger och var bäst citerad artikel från Age Ageing under året. World guidelines for falls prevention and management for older adults – a global initiative.

Professor Tommy Cederholm höll dag 1 tillsammans med fyra medarbetare symposiet ”Sarcopenia and falls – intertwining geriatric syndromes” där man bl.a. refererade relationen till fall/frakturer, fettinlagring i skelettmuskler vid sarkopeni samt en studie med intervention i forma av träning och nutritionstillskott på SÄBO. Mycket tankeväckande. Ämnet sarkopeni dök senare upp i ett kluster av mycket intressanta muntliga presentationer senare i veckan.

Biologisk Åldrande – Spotlight: At the crossroads of biological aging: different theories for one same outcome. Patrizia Mecocci, Virginia Boccardi, Joris Deelen, Silvia Maioli, Andreas Simm.

Biologisk Åldrande – Spotlight: At the crossroads of biological aging: different theories for one same outcome. Patrizia Mecocci, Virginia Boccardi, Joris Deelen, Silvia Maioli, Andreas Simm.

Bild ovan: Karolinska institutets aula med gården ”Stenbrottet”. (Foto: Holger Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)