Studierektorsträffar

Start » Sammankomster » Studierektorsträffar
Studierektorsträff; SGF

Studierektorsträffar

Välkommen att delta i SGF:s årliga träffar för studierektorer i geriatrik.

 

Träffarna äger rum antingen på våren eller hösten, vanligtvis hos Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

 

Syftet med träffarna är att samla landets studierektorer för diskussion kring olika ämnen som rör ST läkarutbildningen i geriatrik och inte minst utbyte av erfarenheter och kontaktskapande.

Studierektorsträff 2024

24 januari 2024 är det dags igen – anteckna datumet redan nu i din kalender.

 

Träffen äger rum i Läkaresällskapet hus i Stockholm.

 

Mer information kommer inom kort!