Verksamhetschefsdagar Tag

I 2023 års upplaga av verksamhetschefsdagarna var temat Lärande och kompetens. Vi fick bland andra höra Frida Nobel, medicinalråd på Socialstyrelsen, tala om läget avseende antalet specialister/ST-läkare i landet....

Vi möts återigen på Lejondals slott i Bro för intressanta och givande dagar Tema lärande och kompetens Sista anmälningsdag är 28/2. Anmälan är bindande. Kostnad 4000 kr. Vi vänder oss till verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare, geriatriskt utbildningsintresserade samt studierektorer som är ansvariga för geriatriska ST-läkare. Ange namn, arbetsplats, fullständig...