Utbildning

Start » Utbildning
Utbildning, SGF

Här hittar du information om SGF:s arbete med utbildning, och se även separat information om t.ex. Geriatriskt Forum.

ST-utbildning, geriatriker, SGF

ST-utbildning

Information om din ST i geriatrik.

Webbutbildningar etc.

Övriga utbildningar

SK-kurser, webbutbildningar etc.

Litteratur

Litteratur

Tips på läsvärda böcker inom geriatrik.