Verksamhetschefsdagarna 2024

Mingel med kollegorna på Verksamhetschefsdagarna.

Verksamhetschefsdagarna 2024

Intressanta och givande dagar på Lejondals slott

18–19 april bjöd SGF in landets geriatriska verksamhetschefer, MAL:ar, studierektorer, till ”lunch-till-lunch-internat” på Lejondals slott.

Vi fick lyssna till goda exempel inom geriatriken för samverkan med vårdbranschens aktörer som primärvård, kommuner och andra specialistområden. Några goda exempel presenterades, olika mobila team och GAVA-verksamheter. Samtal kring dessa utmaningar följde på det. Vi hade ett långt pass med ”Kloka kliniska val”, vilket var ganska nytt för flera av deltagarna.

Internatets andra dag inleddes med lite återblickar och samtal om den etiska stress som verksamhetschefer utsätts för. Vi avslutade innan lunch med brainstorming och samtal kring olika ”frågor med sprängkraft” inom geriatriken. Vi var totalt cirka 35 personer.

Bilden överst: Värdefullt mingel med kollegor på VC-dagarna.

Verksamhetschefsdagar Lejondals slott (Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Lejondals slott vid Lejondalssjön i Bro socken, Upplands-Bro kommun.