Behandling av personuppgifter

Start » Om SGF » Behandling av personuppgifter
Mer om Svensk Geriatriks Förening

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy omfattar ideella föreningen Svensk Geriatrisk Förening (SGF), Org.nr: 802010-0551. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Svensk Geriatrisk Förening, c/o Lydia Holmdahl, Stora Tomegatan 30B, 223 51 Lund. Carina Metzner är kontaktperson angående personuppgifter.

 

GDPR – policy för behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och den gäller som lag i alla EU-länder. Förordningen syftar till att öka säkerheten kring hur vi hanterar och lagrar personuppgifter.

 

Svensk Geriatrisk Förening värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

 

De personuppgifter vi hanterar om dig som medlem är de som du själv angav när du ansökte om medlemskap och de uppdateringar du därefter gjort.

 

Behandling av personuppgifter som du lämnar till oss avser medlemsadministration, nyhetsbrev, inbjudan till möten och utbildningar.

 

Personuppgifterna lämnas som huvudregel inte ut till tredje part, förutom i de fall då det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem och kursdeltagare.

 

Dina uppgifter tas bort när medlemskapet i föreningen upphör.

 

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

 

SGF:s webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

 

Om cookies

SGF:s webbsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Information om besökaren kan inte spåras. Om du inte vill ha några cookies kan du stänga av dessa i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Mer information om cookies kan du få via Post- och telestyrelsen.

 

Mer information

Svensk Geriatrisk Förening, SGF är en sektion inom både Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. För integritetspolicy angående medlemsregister etc., se:

https://www.sls.se/om-oss/organisation/Integritetspolicy

https://slf.se/om-oss/personuppgiftspolicy/

Vill du bli medlem i SGF?

Svensk Geriatrisk Förening

Fyll i formuläret på SLF:s webbsida och välj Svensk Geriatrisk förening.

 

Alternativt skicka din anmälan till info@sveger. Ange namn, personnummer och postadress samt aktuell e-postadress.