Styrelse och valberedning

Start » Om SGF » Styrelse och valberedning
Styrelse & valberedning, SGF

Styrelse:

Carina Metzner

Ordförande

 

Temachef och överläkare, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

 

E-post: carina.metzner@regionstockholm.se

Carina Metzner

Viktoria Bäck Jerlardtz

Vice ordförande

 

Överläkare Jakobsbergsgeriatriken, Stockholm
Viktoria Bäck Jerlardtz

Peter Nordström

Vetenskaplig sekreterare

 

Överläkare och professor i geriatrik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Peter Nordström

Greger Slättman

Facklig sekreterare

 

Klinikchef och överläkare, Geriatriken TioHundra, Norrtälje
Greger Slättman

Gunilla Brissman

Ledamot

 

Verksamhetschef och överläkare, Geriatriska kliniken, Västerås
Gunilla Brissman

Lena Holmquist Henrikson

Ledamot

 

Överläkare Geriatrik Sahlgrenska, centrumchef Geriatriskt utvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lena Holmquist Henrikson

Peter Johnson

Ledamot

 

Överläkare Capio Geriatrik Löwet, Stockholm, ST-/BT-studierektor
Peter Johnson

Dorota Religa

Ledamot

 

Överläkare och professor i geriatrik, Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Stockholm
Dorota Religa

Johan Niklasson

Ledamot

 

Överläkare, KC intermedicin och geriatrik vid Sunderby sjukhus, Universitetslektor, docent vid Umeå universitet
Johan Niklasson

Malin Engström

Ledamot

 

Läkarchef, MLA, bitr. verksamhetschef och överläkare geriatrik, Sabbatsbergsgeriatriken, Region Stockholm.
Malin Engström

Johanna Pallin

Kassör

 

Bitr. Verksamhetschef, Överläkare Geriatrik, ST-studierektor
Akutmott, Medicin, geriatrik och rehabiliteringskliniken, Avesta Lasarett
Johanna Pallin

Valberedning:

Valberedningen förbereder inför varje årsmöte förslag till styrelseledamöter och revisorer.

Martin Annetorp (sammankallande)

martin.annetorp@regionstockholm.se

 

Aase Wisten

 

Lars-Olov Wahlund

Administration:

Agneta Carlsson

Administratör