Svensk Geriatrisk Förening

Start
Svensk Geriatriks Förening - Specialitetsföreningen inom geriatrik

Specialitetsföreningen inom geriatrik heter Svensk Geriatrisk Förening, SGF. Föreningen är en sektion inom både Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet och har därför som uppdrag att bevaka både fackliga och vetenskapliga frågor.

Vi arrangerar regelbundna möten, utbildningar och vetenskapliga sammankomster inom det geriatriska fältet!

Regelbundna sammankomster och möten

Vi arrangerar regelbundna möten, utbildningar och vetenskapliga sammankomster inom det geriatriska fältet!

Svensk Geriatrisk Förenings logotyp (liggande inverterad version)

Specialitetsföreningen inom geriatrik

Mer information om Svensk Geriatrisk Förening.

Är du en av våra blivande geriatriker?

ST-utbildning

Här finner du bl.a. SGF:s särskilda rekommendationer till målbeskrivningen och annan information om ST i geriatrik.

Besök vår blogg ”Aktuellt” för aktuella händelser, artiklar, referat etc. Ett utdrag från sidan nedan:

KALENDARIUM

Besök vårt kalendarium och planera in nästa sammankomst.

SGF:s Verksamhetschefsdagar

Varje vår i mars–april genomför SGF ett internat för verksamhetschefer, deras MAL:ar, studierektorer och verksamhetsutvecklare.

 

Innehållet varierar år från år men tar upp aktuella frågor. För 2023 är temat Kompetensutveckling och lärande. Vi brukar bli ca 25–35 stycken.

Lejondals slott i Bro. [Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

Sedan 2015 har internatet hållits på det vackra Lejondals slott i Bro.
[Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons]

Geriatriskt Forum

Geriatriskt Forum är det största årligen återkommande nationella mötet för geriatriker. Sammankomsten äger vanligen rum i mitten av september hos Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

 

På programmet står aktuella föreläsningar inom ämnesområdet geriatrik med innehåll av vetenskapliga presentationer, kliniska erfarenheter, utbildningsfrågor och nyhetsrapportering inom äldreområdet. Det är en träffpunkt främst för läkare men sjuksköterskor och övriga yrkeskategorier i det geriatriska teamet är varmt välkomna. Kursintyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer erhålls inom relevanta delmål för ST-läkare.

Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm [Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons]

Sammankomsten äger vanligen rum hos Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.
[Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons]

Svensk Geriatriks Förening - Specialitetsföreningen inom geriatrik