Sammankomster

Start » Sammankomster
Sammankomster (SGF)

SGF anordnar flera, årligen återkommande sammankomster – Geriatriskt Forum, Verksamhetschefsdagar och Studirektorsdag. Utöver detta anordnar vi olika möten och kurser, digitala utbildningseftermiddagar, utbildningar för ST-läkare, web-seminarier etc. för våra medlemmar.

SGF: Geriatriskt Forum hos Svenska Läkaresällskapet.

Geriatriskt forum

Den största nationella geriatriska sammankomsten i Sverige.

Studierektorsträffar; SGF

Studierektorsträff

SGF:s årliga träffar för studierektorer i geriatrik.

 

SGF - Verksamhetschefsdagar på Lejondals Slott.

Verksamhetschefsdagar

Ett internat för verksamhetschefer, MAL:ar, studierektorer och verksamhetsutvecklare inom geriatrik.