Priser & stipendium

Start » Om SGF » Priser & stipendium
Priser & stipendium

Priser och stipendium

 

Priser/stipendium som SGF är involverade i:

”ST-priset” – SGF:s pris för bästa ST-arbete

Svensk Geriatrisk Förening utser årligen en vinnare av årets bästa vetenskapliga arbete eller förbättringsarbete för ST-läkare i geriatrik.

 

Priset består av 5 000 kronor samt en möjlighet att presentera arbetet på Geriatriskt Forum. Juryn består av delar av SGF:s styrelse med ledning av dess Vetenskaplige sekreterare.

 

Vinnaren tillkännages på Geriatriskt Forum och kontaktas av juryn i förväg.

Ta chansen och skicka in ditt ST-arbete redan idag!

 

Bidraget skickas in till: greger.slattman@tiohundra.se

Bengt Winblads pris

Priset belönar goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik.

 

Bengt Winblads Stiftelse har till ändamål att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar.

 

Ändamålet fullföljes genom att dela ut ett pris till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen. Priset kan vara i form av ett personligt pris och/eller stipendium till doktorand/postdoc.

 

 

Nyhet för 2024

Prissumman höjs till 200 000 kronor.

 

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården – senast den 1 mars 2024!

2023 års pristagare:

SLS belönar Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, med Bengt Winblads pris 2023.

Läs mer hos SLS!

Gun och Bertil Stohnes Stiftelse

Gun och Bertil Stohnes stiftelse grundades av familjen Stohne 1972. Genom donationer och testamenten överförde Gun och Bertil Stohne till stiftelsen en stor del av sin förmögenhet.

 

Stiftelsens ändamål är att med hjälp av avkastningen på dess kapital främja vetenskaplig forskning. Donators önskan var att mottagare skulle vara personer och institutioner inom området geriatrik och åldersforskning. Stiftelsen önskar i första hand främja geriatrisk forskning av klinisk betydelse.

 

Gun och Bertil Stohnes Doktorandpris

Priset, som är på 100 000 SEK, kan utdelas till en eller flera – högst två – forskarstuderande vid svenska lärosäten, skall tilldelas den eller de, som i sin respektive till stiftelsen inkommen anslagsansökan, har presenterat ett forskningsprojekt inom ämnet geriatrik, vilket styrelsen finner vara av särskilt intresse.

 

Beslut om priset fattas på stiftelsen ordinarie höstsammanträde i samband med att övriga ansökningar om anslag prövas. Priset utdelas, vid SGF:s Forskarforum eller motsvarande och är ett uttryck för stiftelsens uppmuntran och erkänsla till forskarstuderande.

Svensk Geriatrisk Förening