Geriatriskt forum

Start » Sammankomster » Geriatriskt forum
Geriatriskt Forum hos Svenska Läkaresällskapet [Foto: Holger Ellgaard, Wikimedia Commons]

Geriatriskt forum

Geriatriskt Forum är den största nationella geriatriska sammankomsten i Sverige och anordnas av SGF varje höst. Geriatriskt Forum samlar geriatriker, ST-läkare i geriatrik och andra geriatrikintresserade från hela landet och är en viktig mötesplats för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

 

Forumet hålls i Stockholm och sträcker sig över två dagar. Programmet består av föreläsningar, diskussioner, omvärldsbevakning och så delas pris för bästa ST-arbete ut och presenteras. På kvällen hålls en gemensam middag. Huvudtemat för Geriatrisk Forum varierar från år till år. Kursintyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer erhålls inom relevanta delmål för ST-läkare efter deltagande i Geriatriskt Forum.

Teman för Geriatriskt Forum:

2024: Kloka kliniska val, demens och döden

2023: Geriatrik utan gränser

2021/2022: Geriatriskt trauma

2019: Hjärta och Smärta

2018: Beroende, psykisk ohälsa, beroende och paragrafer

2017: Geriatrikerns roll – nya vägar idag och i framtiden

2016: Den geriatriska patienten

2015: Det geriatriska teamet

Geriatriskt forum 2024

Nästa Geriatriskt Forum kommer att äga rum 14–15 november 2024 på Läkaresällskapet i Stockholm.

 

Årets tema är: Kloka kliniska val, demens och döden.

 

Håll utkik i vårt kalendarium samt i mailkorgen. I kalendariet uppdateras informationen efterhand.

 

Save the date!

Geriatriskt forum 2023

Nästa Geriatriskt Forum kommer att äga rum 16–17 november 2023 på Läkaresällskapet i Stockholm. Årets tema är Geriatrik utan gränser, boka redan nu in dessa intressanta dagar!

 

Det preliminära programmet kommer inom kort att finnas här på SGF:s webbsida. Som föreläsare får vi bl.a. höra Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet och Román Romero Ortuño från Trinity College Dublin prata om sina erfarenheter som geriatriker.

 

Vi kommer att få höra om hur geriatrikerkollegor arbetar på en akutmottagning, med uppföljning efter hemgång från akuten, hur en kommunal äldrevårdsöverläkare arbetar m.m.

 

Vi ska också dela ut pris för bästa ST-arbete, få ta del av forskning från vinnarna av Stohnes stiftelse, få en geriatrisk omvärldsbevakning och mycket mer. Dessutom är ju Geriatriskt Forum ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från hela landet, diskutera geriatrik och knyta nya kontakter.