Mötesprotokoll & årsberättelser

Start » Om SGF » Mötesprotokoll & årsberättelser
Styrelse & valberedning, SGF

Verksamhetsberättelser:

SGF:s verksamhetsberättelse för 2022

 

Protokoll – årsmöten & konstituerande styrelsemöten:

SGF Årsmöte 2023 – protokoll [2023-04-20]

 

Konstituerande styrelsemöte 2023 – protokoll [2023-04-20]

 

SGF Årsmöte 2022 – protokoll [2022-02-16]

 

Konstituerande styrelsemöte 2022 – protokoll [2022-02-16]

 

Protokoll – styrelsemöten:

Styrelsemöte 2023-05-21 – protokoll

 

Styrelsemöte 2022-11-15 – protokoll

 

Styrelsemöte 2022-10-21 – protokoll

 

Styrelsemöte 2022-06-15 – protokoll