Bro Tag

Vi möts återigen på Lejondals slott i Bro för intressanta och givande dagar Tema lärande och kompetens Sista anmälningsdag är 28/2. Anmälan är bindande. Kostnad 4000 kr. Vi vänder oss till verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare, geriatriskt utbildningsintresserade samt studierektorer som är ansvariga för geriatriska ST-läkare. Ange namn, arbetsplats, fullständig...