maj 2024

Nu är årets lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen publicerad. SGF har bidragit som rådgivare till denna rapport ur perspektivet de äldres hälsa....