Anmälan nu öppen till Geriatrisk forum 2023

Svenska Läkaresällskapets hus. [Foto: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons]

Anmälan nu öppen till Geriatrisk forum 2023

Anmälan är nu öppen inför höstens stora geriatriska sammankomst!

Det preliminära programmet kommer inom kort att finnas här på SGF:s webbsida. Som föreläsare får vi bl.a. höra Wilhelmina Hoffman från Stiftelsen Silviahemmet och Román Romero Ortuño från Trinity College Dublin prata om sina erfarenheter som geriatriker.

Vi kommer att få höra om hur geriatrikerkollegor arbetar på en akutmottagning, med uppföljning efter hemgång från akuten, hur en kommunal äldrevårdsöverläkare arbetar m.m.

Vi ska också dela ut pris för bästa ST-arbete, få ta del av forskning från vinnarna av Stohnes stiftelse, få en geriatrisk omvärldsbevakning och mycket mer. Dessutom är ju Geriatriskt Forum ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från hela landet, diskutera geriatrik och knyta nya kontakter.

Hoppas att vi ses i november!

Vänliga hälsningar,
styrelsen Svensk Geriatrisk Förening