Author: admin

Nu är årets lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen publicerad. SGF har bidragit som rådgivare till denna rapport ur perspektivet de äldres hälsa....

Geriatriskt forum 14–15/11 2024 i Stockholm. Dags att boka in i kalendern redan nu! Temat för 2024: Kloka kliniska val, demens och döden....