SGF tar större plats i EuGMS

Dorota Religa. Foto: Stefan Zimmerman.

SGF tar större plats i EuGMS

Vi gratulerar professor Dorota Religa, Karolinska Institutet, till hennes nya position som medlem i EuGMS akademiska råd (Academic Board). Hon kommer formellt att välkomnas i den nya rollen från 2024 och representerar Sverige genom SGF:s styrelse i Educational Council of the European Geriatrics Society (EuGMS).

Akademiska rådet spelar en central roll inom EuGMS, med ansvar för att utforma och genomföra den akademiska strategin, organisera vetenskapliga konferenser och symposier samt erbjuda medicinsk utbildning på forskarnivå. Rådet övervakar även den officiella tidskriften för EuGMS, European Geriatric Medicine. För mer information om rådets roll och befogenheter, se EuGMS stadgar (artikel 39 och 40).

Professor Religa har förtjänat denna utnämning på grund av sitt engagemang inom området. Hon har varit involverad i EuGMS grupp för medicinska riktlinjer sedan flera år tillbaka och har varit aktiv inom European Academy of Neurology (EAN) sedan 2008, där hon bidragit till publiceringen av tre riktlinjer gällande diagnostisering, behandling och hantering av demens.

Dorota är också känd för sitt aktiva deltagande i planeringen och presentationen av utbildningsseminarier och föreläsningar vid många konferenser organiserade av bland annat EAN, EuGMS, the Alzheimer’s Association International Conferences (AAIC) samt World Congresses of Controversies in Neurology (CONy).

Vid den senaste EuGMS-konferensen uppmärksammades hennes symposium om Alzheimers sjukdom och digitala tester (RADAR-AD) som en av höjdpunkterna från kongressen.

EuGMS Guidelines Group

EuGMS Guidelines Group.