Nationell demensstrategi

Nationell demensstrategi

Underlag för en utvecklad nationell demensstrategi

SGF har bidragit till det viktiga arbetet att ta fram ett underlag för en utvecklad nationell demensstrategi som är en strategi för lindrig kognitiv störning och demenssjukdom.

Underlaget ska ligga till grund för regeringens arbete med att utveckla den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom.

Tandvård och munhälsa, hälso- och sjukvård och förebyggande insatser är områden som utvecklas i underlaget till en utvecklad demensstrategi som överlämnas till regeringen den 29 februari 2024.

Cirka 150 000 personer i Sverige lever med en demenssjukdom i dag och antalet ökar i takt med att vi lever allt längre. Därmed ökar kraven på resurser, kompetens och forskning inom vård, omsorg och tandvård.