Ny logotyp och grafisk profil

SGF:s nya logotyp.

Ny logotyp och grafisk profil

Under 2022 beslutade SGF att det var dags att uppdatera vår logotyp och grafiska profil. Uppdraget gick till reklambyrån Xtrovert Media i Göteborg och vår nya logotyp presenterades på Geriatriskt Forum i maj 2022.

 

Målsättning

En gemensam grafisk profil stärker känslan av samhörighet och blir en viktig del av Svensk Geriatrisk Förenings ansikte utåt. Det ska tydligt framgå att vi är avsändaren. Grundtanken är att vi ska presentera oss på ett enhetligt och tilltalande sätt på allt material så att mottagaren lätt ska kunna identifiera föreningen genom valen av färger, bilder, typografi och layout. Det är viktigt att inte ge ett splittrat intryck  –  en tydlig grafisk profil marknadsför föreningen och gör att mottagaren vet var informationen kommer ifrån.

Vid framtagandet av logotypen var målsättningen att åskådliggöra ovanstående som klassisk heraldik med en modern touch. Ingen ”företagslogga” utan mer en ”akademisk” symbol.

 

Följande värdeord utgick vi från vid skapandet av logotypen:

 • Visdom
 • Tradition
 • Livet och livets cykler
 • Livet är dyrbart och värdefullt
 • Kärlek och omtanke
 • Trygghet och styrka
 • Omvårdnad och stöd
 • Början och slut
 • Balans och harmoni
 • Livets skönhet
 • Livsglädje
 • Släktskap och rötter
 • Kretslopp och energi
 • Se det friska även hos de mest sjuka

 

Följande symbolik har använts i logotypen:

 

Cirkel
 • Ett kretslopp, något som kvarstår vad som än händer.
 • Början och slut.
 • Harmoni och balans.
 • Evighet.

 

Träd
 • Livets cykler och årstider.
 • Visdom.
 • Tradition och erfarenhet.
 • Det centrum från vilket allt liv utgår från.
 • Familj, rötter och släktträd.

 

Händer
 • Omvårdnad.
 • Stödjande.
 • Ge värme.

 

Hjärta
 • Livet i sig.
 • Blodet som pumpar.
 • Kärlek och omtanke.

 

Diamant
 • Värdefull.
 • Oövervinnerlig (diamantens hårdhet).
 • Perfektion och skönhet.

 

Färger

Vi har valt en lite dovare grön färg till logotypen. Grönt är en färg som ligger nära naturen och lugnet. Färgen symboliserar harmoni, balans och pånyttfödelse. En positiv färg som ger oss energi, men även är en lugnande färg som kan ingjuta förtroende då den är av en mörkare nyans.

I den grafiska profilen har vi även valt fem stycken matchande färger som kompletterande sekundärfärger till den primära gröna färgen.

 

Liggande version av logotypen:

SGF:s nya logotyp (liggande version).