Aktuellt TEST

Test. Syns detta ovanför bloggen?

Nu är årets lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen publicerad. SGF har bidragit som rådgivare till denna rapport ur perspektivet de äldres hälsa....

Geriatriskt forum 14–15/11 2024 i Stockholm. Dags att boka in i kalendern redan nu! Temat för 2024: Kloka kliniska val, demens och döden....